درگاه درخواست تبادل داده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

با هدف تسهیل درخواست دسترسی به دانش و منابع اطلاعاتی موجود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درگاه درخواست تبادل داده های این وزارتخانه با آدرس api.mcls.gov.ir راه اندازی گردید.

امید است راه اندازی این درگاه ارتباطی در عصر تبادل داده ها، کمک شایانی در تسهیم دانش و گسترش تعاملات بین سازمانی و بهبود فضای کسب و کار در کشور، را منجر شود.